Valgekirju konger

Pilt valgetäpilisest kongerist on loa saanud Creative Commonsi litsentsiga Omistamine-jagamine sarnaselt .
Algallikas : http://opencage.info/pics/large_7750.asp

Valgetäpiline konger elab põhjalähedane , okeanodroomne , mereline , sügavusvahemik 320 - 830 m keskkond.Jaapanis Seto saaremere idaosas valgetäpilise kongeri (Conger myriaster) kalanduse bioloogia Veel

alaealine valgekirju konger Conger myriaster Seto Sisemere idaosas Jaapanis (esitada).・ Matsuda, H., T. Hamano ja K. Veel